A székhelyszolgáltatásról szóló rendeletek és törvények értelmezése

Állásfoglalásokkal bebiztosítva

Válasszon megbízható székhelyszolgáltatót!

Székhelyszolgáltatás:
1063 Budapest, Szinyei M. P. u. 21. I/5. • Telefon: 06 20 92-59-363

Segítünk értelmezni!

Az alábbiakban értelmezzük tételesen a legfontosabb székhelyszolgáltatásra vonatkozó szabályokat!

7/2017. (VI. 1.) IM rendelet

1. § (1) A székhelyszolgáltatást igénybe vevő megbízó cégnek (a továbbiakban: cég) és a székhelyet biztosító megbízottnak (a továbbiakban: megbízott) a székhely biztosítására e rendeletben foglaltaknak megfelelő, írásba foglalt megbízási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötnie.

Szerződésünket on-line megköthetjük. Nem kell személyesen bejönnie szerződést kötni!

1. § (3)A szerződés nem lehet határozott idejű, kivéve, ha a cég létesítésére is határozott időre kerül sor. A szerződés megkötését követő egy éven belül a rendes felmondás jogát a felek nem gyakorolhatják.

Szerződésünk maximális szabadságot ad. Egy év után bármikor szabadon felbontható. Ráadásul a székhely áthelyezésével az időarányos díj visszajár.

1. § (4)Székhelyül csak olyan ingatlan szolgálhat, amely a megbízott székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, vagy amelyre a megbízott használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

Győződjön meg arról, hogy a székhelyszolgáltató valóban a saját ingatlanát használja, vagy a tulajdoni lapon fel van-e tüntetve a használati joga. Cégünk családi tulajdonban van. Az ingatlan használati joga bejegyzésre került. (tulajdoni lap száma: 28436/0/A/9)

2. § (1)A cég a szerződésben köteles meghatározni azon iratait (azok fajtáit), amelyeket a székhelyen kíván őrizni, rendelkezésre tartani. Ezen iratok köre legalább a cég cégiratait, hatósági engedélyeit, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját jelenti.

Azzal kapcsolatban, hogy eredetiben vagy másolatban kell tárolni dokumentumokat a székhelyen, állásfoglalás kérése van folyamatban. Nagy előnye szerződésünknek, hogy online módosítható, így az állásfoglalás kézhezvételekor nem kell személyes szerződésmódosítást végezni, az iratokat postai úton be lehet küldeni.

2. § (2)A megbízott köteles biztosítani, hogy a cég cégtáblája az ingatlanon, közterületről jól látható helyen kerüljön elhelyezésre.

A cégtáblát a cégünk elhelyezi. Önnek ezzel kapcsolatban nincs költsége!

3. §A megbízott köteles gondoskodni a cégnek címzett postai küldemények székhelyen történő átvételéről és ennek tényéről egy munkanapon belül értesítenie kell a céget. E körben nincs helye olyan postai szolgáltatás igénybevételének, amely eredményeként a postai küldemény átvételére a székhelytől eltérő kézbesítési címen kerül sor.

A beérkezett küldeményekről a cégünk sms és/vagy email értesítést küld. Ezek jól dokumentálhatók és igazolhatók. Igény szerint a leveleket felbontás után szkennelve is megküldjük. Büszkék vagyunk arra, hogy ez a pont a rendeletben állásfoglalásunk kérését követően – feltehetőleg ennek hatására is – módosult és egyértelműbb lett.

5. § A megbízó az adózás rendjéről szóló törvény szerint köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat.

A cégtáblát a cégünk elhelyezi. Önnek ezzel kapcsolatban nincs költsége!

7. § (1)Az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt a felek kötelesek legkésőbb 2018. június 30-ig az e rendeletben előírt feltételeknek megfelelően módosítani, és ha írásbeli szerződés korábban nem jött létre, a szerződést írásba foglalni.

7. § (2)Az az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatási szerződés, amely nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek, az (1) bekezdésben meghatározott határidőt követő napon hatályát veszti

Mivel a szerződésünket online is lehet módosítani, így ezeket a határidőket egyszerű email-váltással lehet tartani.

2003. évi XCII. (az adózás rendjéről) szóló törvény

a székhelyszolgáltatásra vonatkozó szabályai:

16. § (3) b) címét, székhelyét, a cég székhelyétől különböző központi ügyintézés helyét, telephelyét vagy telephelyeit, illetve a cég honlapján való közzététel esetén a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját), több államban illetőséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a tényleges üzletvezetés helyét, székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony keletkezésének – és határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját;

A cégbejegyzésre kötelezett adózók a 17T201T számú nyomtatványon a B02-es mellékleten küldhetik be az alábbi adatokat online. (A B02 oldal akkor tölthető ki, ha az első oldalon a bejelentés típusa 2-es, vagyis módosítás.)

17. § (1) i) székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony keletkezésének és – határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját.

Figyelem! Határozott idejű szerződés csak akkor köthető, ha a cég is határozott időre jött létre.

178. § (25)székhely: eltérő rendelkezés hiányában a jogi személy alapszabályában, a cégbejegyzésben ekként megjelölt hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, a központi ügyvezetés helye. Ha nemzetközi szerződés az adóügyi illetőséget az üzletvezetés helye szerint állapítja meg, az üzletvezetés helye szerint belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy esetén e törvény alkalmazása szempontjából az üzletvezetés helye székhelynek minősül,

178. § (26)székhelyszolgáltató: az a személy, aki vagy amely üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről,

Cégünk a törvényben foglalt kötelezettségeket maximálisan teljesíti.

2006. évi V. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény

a kézbesítési megbízottra vonatkozó szabályai:

25. § l) ca külföldi jogi személy, illetve magyarországi lakóhellyel nem rendelkező természetes személy kézbesítési megbízottjának nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét),

Cégünkkel kézbesítési megbízott feladatokat is ellátunk függetlenül attól, hogy a cég székhelye nálunk van-e.

Hívjon most!
Útvonal

Honlapunk cookie-kat használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás