2006. évi V. törvény “A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról…” 31. § (5.) bekezdése rendelkezik arról, hogy Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. Ez a kézbesítési megbízott lehet maga a székhelyszolgáltató cég is.
A kézbesítési megbízott lehet jogi, vagy természetes személy is. A kézbesítési megbízott bejelentése a társasági szerződés, alapító okirat keletkezésekor, vagy módosításakor egy külön okirat benyújtásával történik, melyben a megbízó erre megbízást ad, a kézbesítési meghatalmazott pedig ezt elfogadja. A megbízási szerződésnek teljes bizonyító erejű magánokiratnak, vagy közokiratnak kell lennie. Ez annyit jelent, hogy magánokirat esetében két tanú is kötelező.

A kézbesítési megbízott kizárólag a hatóságok és a cégbíróság által küldött iratok átvételére kötelezett. Amennyiben ezen iratokat a kézbesítési megbízott átvette, onnantól számított 15 napon belül vélelmezni kell, hogy az iratok tartalmát a megbízó külföldi személy részére ismertté vált. Egyéb iratokat a kézbesítési megbízott nem köteles továbbküldeni a külföldi személy részére.
A törvény szövegéből egyértelműen látszik, hogy a továbbítás módját a törvény nem írja elő, tehát akár elektronikus úton is továbbítható.
A szolgáltatásunkat ennek szellemében bővítettük ki. Egy titoktartási szerződés aláírásával a kézbesítési megbízott felhatalmazza a székhelyszolgáltatót, hogy leveleket felbontsa és a tartalmát beszkennelve eljuttassa a megbízó részére.
Cégünk – mint székhelyszolgáltató – a kötelező törvényi előírásoknál többet vállal és teljesít. Megbízás esetén nem csak a hatósági, hanem valamennyi küldeményt szkennelve is továbbít. Az eredeti küldeményeket postai úton is megküldi, de a felek közötti megállapodás révén a szkennelve elküldött iratok kézbesítettnek minősülnek.

Hívjon most!
Útvonal

Honlapunk cookie-kat használ. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close